Tổ chức tập huấn 5S cho viên chức, người lao động trực thuộc TTYT huyện Long Điền.

       Ngày 22/5/2024, TTYT huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn về triển khai thực hiện 5S nhằm mục đích không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Lớp tập huấn có sự tham gia của ban Lãnh đạo; trưởng/phó các khoa/phòng/trung tâm cùng đông đảo cán bộ y tế , người lao động công tác tại TTYT.

Ảnh : BS CKII Dương Văn Muôn- GĐ TTYT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn được nghe Thầy thuốc nhân dân- BSCKII Nguyễn Viết Giáp- Giám đốc BV Mắt tỉnh BR-VT  đã trao đổi một số nội dung liên quan đến 5S: Khái niệm, mục đích, phương pháp, và công cụ thực hành.

 

                                             Ảnh:    TTND-BSCKII- Nguyễn Viết Giáp – Giám đốc BV Mắt tỉnh BR-VT- Giảng viên lớp tập huấn

  • S là các chữ cái đầu của các từ trong tiếng Nhật, được xem như một công cụ được sử dụng để thực hiện cải tiến liên tục bao gồm: 1. Sàng lọc, 2. Sắp xếp, 3. Sạch sẽ, 4. Săn sóc, 5. Sẵn sàng. Việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt 5S tại mỗi khoa, phòng, trung tâm trong toàn Bệnh viện sẽ tạo nên cảnh quan, môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn từ đó phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tạo lập thái độ làm việc tích cực, tận tụy của toàn thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Bệnh viện.

Định nghĩa về 5S

Tại lớp tập huấn nhân viên y tế đã được tìm hiểu các kỹ năng cải tiến quản lý thông qua hoạt động 5S; hướng dẫn cách thực hành phương thức 5S; mục đích của việc đánh giá 5S, cách đánh giá thực hành tốt 5S tại bệnh viện và bảng kiểm đánh giá tại các khoa, phòng, trung tâm.

 

Qua tập huấn đem lại lợi ích rất thiết thực cho tất cả nhân viên bệnh viện; nắm vững được nội dung thực hiện 5S; hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng của phương pháp 5S. Áp dụng kiến thức cải tiến quản lý chất lượng thông qua hoạt động 5S triển khai tại từng khoa, phòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Leave Comments

02543.862.925