• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ: 02543. 862.927

Phòng Tổ chức hành chính: 02543. 669.836

Khoa Hồi sức cấp cứu: 02543.826.430

Email: tochuclongdien09@gmail.com

02543.862.925