THƯ MỜI BÁO GIÁ : Về việc in ấn phẩm của Trung tâm Y tế huyện Long Điền năm 2024

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh lĩnh vực in ấn phẩm.

Trung tâm Y tế huyện Long Điền đang thực hiện mua sắm biểu mẫu phục vụ cho công tác chuyên môn tại đơn vị.

Nay, Trung tâm Y tế huyện Long Điền kính mời các cơ sở kinh doanh lĩnh vực in ấn phẩm báo giá ( theo danh mục hàng hóa gửi kèm).

Đề nghị Quý công ty cung cấp báo giá tới: – Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Y tế huyện Long Điền, hương lộ 14, ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT, với tiêu đề “ Báo giá in ấn phẩm của Trung tâm Y tế huyện Long Điền năm 2024” File mềm xin vui lòng gửi về gmail: hoangoanh.rainy@gmail.com.

Yêu cầu báo giá gồm các tài liệu sau:
– Công văn báo giá.
– Hồ sơ năng lực của cơ sở

Thời hạn nhận báo giá: Bắt đầu từ 8giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2024 (thứ tư)

Tài liệu kèm theo thư mời báo giá:
– Danh mục hàng hóa, dịch vụ
– Mẫu báo giá

Kính đề nghị các cơ sở kinh doanh lĩnh vực in ấn phẩm quan tâm gửi hồ sơ về
TTYT huyện Long Điền chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2024.
Trân trọng cảm ơn.

Leave Comments

02543.862.925